Site announcements

Happy Teacher's Day!!!

by John Robert T Nadala -

It's been more than a year since the world went on lockdown, and our teachers are striving more than ever before to make education available outside the classroom. 

To our dearest teachers, thank you for adapting to the online/modular setup and ensuring learning continues despite the challenges. Your heroism and continuous dedication to nurture learners' minds are very much appreciated. You give us hope for a better future, and inspire us to help achieve it for all Filipinos. 

 Happy Teacher's Day!!!

Happy Teacher's Day!!!


Buwan ng Wikang Pambansa

by John Robert T Nadala -

Ang Shepherd's Haven Christian Academy of Cavite, Inc. ay kaisa ng bayan sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto 2021 na may temang “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino.”

Lubos na kinikilala ng SHCACI ang mga programa ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) upang maipalaganap sa higit na nakararaming mamamayan ang kamalayan sa pagdiriwang at kahalagahan ng Wikang Filipino.

Ang pagdiriwang ay alinsunod sa itinakda ng Proklamasyon Bilang 1041, taong 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambasa tuwing Agosto 1-31.

...